ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center Thailand 4.0 [อ่าน : 60 ครั้ง]

วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center Thailand 4.0 [อ่าน : 58 ครั้ง]

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

โครงการแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙การขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ปาฐกถาพิเศษ [อ่าน : 47 ครั้ง]

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด) [อ่าน : 92 ครั้ง]

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อหลอมเหลว/สื่อไร้พรมแดน/สื่อ... [อ่าน : 61 ครั้ง]

วันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำสัปดาห์ที่ ๒ [อ่าน : 51 ครั้ง]

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้ส่ง โครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่าม อศจ.เชียงราย [อ่าน : 41 ครั้ง]

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศเมียนมาร์ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ [อ่าน : 44 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือก ครูช่างเชื่อม

ประกาศผลการคัดเลือก ครูช่างเชื่อม [อ่าน : 13 ครั้ง]

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ) [อ่าน : 32 ครั้ง]

คำสั่งวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณ

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ที่ 151/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณ [อ่าน : 59 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา
อ่านเพิ่มเติม