ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๗- ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และนายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาก... [อ่าน : 21 ครั้ง]

วันที่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘....

านประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และนักศึกษาฝึกสอนสาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ ออกประชาสัมพันธ์... [อ่าน : 10 ครั้ง]

วันที่ ๑๖ -๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมกับบริษัทโอซีซี จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้า การ... [อ่าน : 13 ครั้ง]

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเน... [อ่าน : 17 ครั้ง]

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕...

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลัง... [อ่าน : 20 ครั้ง]

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙...

ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรั... [อ่าน : 12 ครั้ง]

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕...

ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และคณะผู้บริหาร เชิญ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการพลเรื... [อ่าน : 17 ครั้ง]

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙...

ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และคณะผู้บริหาร [อ่าน : 32 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือก ครูช่างเชื่อม

ประกาศผลการคัดเลือก ครูช่างเชื่อม [อ่าน : 42 ครั้ง]

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ) [อ่าน : 44 ครั้ง]

คำสั่งวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณ

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ที่ 151/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณ [อ่าน : 70 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา
อ่านเพิ่มเติม